Termeni si conditii

1. DISPOZIŢII GENERALE.

Prezentul regulament stabileşte condiţiile generale cu privire la comerţul electronic desfășurat de către SYTON-GLOBAL SRL. Prevederile prezentului regulament sunt reglementate de Legea Republicii Moldova Nr. 284/2004 privind comerţul electronic cu modificările ulterioare şi cu legislaţia aferentă.

NOŢIUNI UTILIZATE:

VÂNZĂTOR: Zoochef – este denumirea comerciala a SYTON-GLOBAL SRL cu sediul în municipiul Chișinău, bd. Grigore Vieru 5 of. 1S, cod poştal MD-2005, Republica Moldova, cod fiscal 1018600007780;

UTILIZATOR: orice persoană fizică sau juridică care vizitează şi/sau interacţionează cu site-ul www.zoochef.md;

CUMPĂRĂTOR: orice persoană fizică sau juridică care plasează o comandă în magazinul online www.zoochef.md şi acceptă termenii şi condiţiile prezentului regulament;

CONSUMATOR: orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să cumpere bunuri pentru necesităţi personale;

VÂNZARE LA DISTANŢĂ A BUNURILOR: procedeu de vânzare a bunurilor, care presupune utilizarea mijloacelor de comunicare şi care nu implică prezenţa fizică simultană a vânzătorului şi a consumatorului;

CONTRACT LA DISTANŢĂ: orice contract încheiat între vânzător şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a vânzătorului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multe mijloace de comunicare la distanţă, până la şi în momentul în care este încheiat contractul, inclusiv orice comandă făcută de consumator şi care produce efecte obligatorii asupra lui;

COMUNICARE ELECTRONICĂ: informaţie în formă electronică, ce nu constituie document electronic, expediată, recepţionată şi stocată cu ajutorul mijloacelor electronice;

COMANDA ONLINE: comunicare prin intermediul mijloacelor electronice dintre vânzător şi cumpărător, prin care cumpărătorul intenţionează să cumpere bunuri de la vânzător, pe care acesta din urma este de acord sa le vândă, iar cumpărătorul este de acord să le plătească. Pentru produsele care nu se află în stocul curent de marfă, vânzătorul le poate comanda la furnizor, în urma solicitării clientului în magazin, dar timpul de livrare pentru astfel de comenzi depăşeşte termenul obişnuit de livrare;

COMANDA CONFIRMATĂ: comanda efectuată online prin intermediul magazinului online www.zoochef.md de către un cumpărător ale carui date de identificare şi detalii cu privire la comanda sa au fost validate telefonic ca urmare a contactului dintre cumpărător şi a operatorului serviciului suport clienţi Zoochef;

MAGAZINUL ONLINE: pagini web apartinând Zoochef care se află la adresa www.zoochef.md, prin intermediul căruia cumpărătorul are acces la informaţii privind produsele oferite spre vânzare de catre Zoochef. Zoochef este deţinătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra magazinului online, respectiv asupra mărcilor, designului, funcţionalităţilor site-ului, imagini şi specificaţii tehnice; 

Paginile web includ informaţii sub formă de text, imagini, preţuri, softuri, baze de date, logo-uri, promoţii, oferte, animaţii, filme ce compun site-ul Zoochef etc; 

BUNURI: produse puse la dispoziţia cumpărătorului spre vânzare de către vânzător prin intermediul magazinului online Zoochef.md; 

CUMPĂRĂTOR NOU/CLIENT NOU: client care intenţionează să achiziţioneze produse din magazinul online www.zoochef.md pentru prima dată şi care necesită o validare telefonică a datelor de identificare din partea acestuia efectuată de către operatorul serviciului suport clienţi Zoochef.

2. CONDIŢII GENERALE.

Prezentele condiţii reprezintă cadrul general potrivit cărora se desfaşoară activitatea de comerţ electronic la distanţă/online, cuprinse într-un sistem de vânzare organizat de Zoochef.md. Aceste condiţii de comerţ electronic se pot realiza inclusiv prin încheierea unui contract electronic de vânzare-cumpărare la distanţă, asupra cărora prin comanda efectuată după comunicarea electronică comercială din partea vânzătorului, consumatorul persoană fizică îşi exprimă expres şi neviciat consimţământul cu privire la încheierea la distanţă a contractului, prin plasarea comenzii.

Condiţiile generale se aplică şi persoanelor juridice, în condiţiile diferenţierii pe care legislaţia Republicii Moldova o reglementează. În aceeaşi măsură, prin comanda plasată, persoanele juridice îşi manifestă consimţământul neviciat cu privire la clauzele contractului de vânzare-cumpărare la distanţă prevăzute în prezentele condiţii generale şi stipulate în legislaţia Republicii Moldova.

3. TERMENI ŞI CONDIŢII.

Magazinul online www.zoochef.md cuprinde orice fel de informaţii (texte, poze, baze de date, produse, preţuri, logouri, reclame), care constituie conţinutul magazinului online, proprietatea companiei zoochef.md. Orice preluare a conţinutului (integrală sau parţială) în alte scopuri decât în interes personal este sancţionată de legislaţia Republicii Moldova şi în special de reglementările privind drepturile de proprietate intelectuală.

Informaţiile oferite în cadrul prezentului site/pagină web sunt în limba română şi rusă.

Accesarea şi/sau utilizarea site-ului de către cumpărător constituie ACCEPTAREA prezentelor condiţii şi manifestarea consimţământului cu privire la obligaţia de respectare a acestuia.

Orice informaţie privitoare la contractul încheiat între consumator şi Zoochef și comanda plasată se va stoca pentru un timp limitat şi va fi disponibilă pentru terţi la solicitarea autorităţilor statului cu drepturi competente de supraveghere şi control al serviciilor societăţii informaţionale (ex: Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Internet, Instanţa de Judecată, Serviciul Informaţii şi Securitate alte organe abilitate).

Pentru orice eroare survenită în transmiterea de către consumator a datelor necesare prelucrarii comenzii plasate, consumatorul are la dispoziţie adresa de email sytonglobal@gmail.com, pentru a informa vânzătorul despre eroarea comisă.

Ulterior prelucrării comenzii, vânzătorul nu îşi asumă răspunderea ce decurge din transmiterea eronată a datelor sale de consumator sau comanda eronat efectuată.

Orarul de funcţionare:

Comenzile pot fi plasate online oricând, dar perioada de procesare a acestora se desfăşoară conform orarului:

Luni - vineri: între orele 08:00 – 17:00;
Sâmbătă - duminică: zile de odihnă;

*Comenzile plasate în zilele de sărbători legale vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.

Dacă cumpărătorul este nou, vânzătorul îşi asumă acceptarea comenzii din partea cumpărătorului în momentul în care exista o confirmare telefonică sau prin email, despre faptul plasării comenzii de către acesta.

Odată lansată comanda online, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare ulterioară (telefonic sau electronic), precum şi cu modul de operare al vânzătorului.

Orice comandă confirmată implică vânzătorul şi consumatorul persoană fizică într-un contract la distanţă.

Momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare la distanţă între părţi, îl constituie momentul expedierii mesajului de confirmare a comenzii de către vânzător în adresa consumatorului.

4. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI.

Vânzătorul se obligă să pună la dispoziţia cumpărătorului, în mod gratuit, informaţii cu privire la produsele şi serviciile sale, pentru a atinge finalitatea menţionată în comanda online.

Vânzătorul se obligă să publice în magazinul online www.zoochef.md informaţii cu caracter orientativ şi să prezinte informaţii despre produsele expuse spre comercializare de acesta, precum şi alte date considerate de Zoochef.md ca fiind de interes pentru cumpărători.

Caracteristicile produselor şi a documentaţiei tehnice aferente acestora, prezentate pe site sunt puse la dispoziţie de către producători şi furnizori, iar Zoochef.md oferă suportul tehnic pentru afişarea lor.

Vânzătorul întreprinde acţiuni în mod constant pentru a prezenta informaţii cât mai corecte şi relevante pentru produsele oferite spre vânzare. Dacă preţurile sau alte informaţii despre produs au fost afişate greşit, Zoochef.md îşi rezervă dreptul de a nu-şi onora comanda şi de a anunţa potenţialul cumpărător despre eroarea intervenită, dacă livrarea nu s-a efectuat.

Imaginile produselor sunt afişate în magazinul online cu titlul de prezentare. Produsele efectiv comandate pot fi diferite sub aspectul unor caracteristici (ex. nuanţe de culoare etc.) de aspectul real al produsului, în funcţie de lotul în care au fost fabricate.

La solicitarea şi cu acordul consumatorului, Zoochef.md poate recomanda cumpărătorului achiziţionarea altui produs de o calitate şi la un preţ echivalente cu cele solicitate în prima comanda. Comanda iniţială se consideră anulată la data confirmării comenzii produsului/ produselor ce înlocuiesc produsul iniţial.

Preţurile produselor sunt actualizate zilnic. Preţul produsului comandat este cel afişat la data plasării comenzii şi nu poate fi schimbat în momentul în care consumatorul a facut comanda online.

Promoţiile sunt valabile:

  • pentru perioade limitate de timp specificate pe pagina de prezentare a produselor/ bunurilor din magazinul online;
  • în limitele stocurilor disponibile.

Zoochef.md nu este responsabil pentru prejudiciile create de informaţiile publicate în magazinul online din erori ce nu-i aparţin.

Zoochef.md îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica orice informaţie din magazinul online fară a anunţa în prealabil utilizatorii site-ului.

Comunicarea cu magazinul online Zoochef.md se face în momentul interacţiunii, prin intermediul formularului de contact disponibil pe pagina web a vânzătorului, prin intermediul adresei de email sytonglobal@gmail.com şi telefonic la +373 60725529.

Zoochef.md îşi rezervă dreptul de a contacta vizitatorul magazinului online pe email sau telefonic dacă în urma interacţiunii cu site-ul, acesta a completat datele sale de identificare şi contact şi solicită în mod expres orice tip de informaţie disponibilă sau vânzătorul are nevoie de informaţie suplimentară pentru realizarea drepturilor şi obligaţiilor sale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

Semnele grafice, denumirile, mărcile (cum sunt, de exemplu: numele site-ului şi numele companiei Zoochef și SYTON-GLOBAL SRL) sunt proprietatea SYTON-GLOBAL SRL şi nu pot fi preluate şi/sau folosite fără acordul prealabil scris al proprietarului.

Vizitatorul nu va copia, distribui, prelua, publica în scop comercial nici o informaţie conţinută de magazinul online Zoochef.md, fără acordul prealabil scris al titularului site-ului. Orice modificare neautorizată a site-ului este interzisă.

6. PUBICITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE.

Cumpărătorul nu va face publice, unor terţi, prin orice mijloace, nici o informaţie cu caracter privat primită de la vânzător, sub sancţiunea obligării acestuia la plata de daune interese.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul a folosi informaţiile furnizate de către cumpărator în vederea realizării contractului la distanță. De asemenea, cumpărătorul nu va face publice nici unei terţe părţi nici o informaţie cu privire la comandă fără acordul scris al Vânzătorului.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul, de a stoca şi folosi în interes propriu, în scopul realizării activităţilor de marketing, orice informaţie furnizată de către cumpărător prin intermediul site-ului www.zoochef.md. Vânzătorul nu va furniza nici unei terţe părţi informaţiile primite de la cumpărător.

7. TERMENI REMARKETING.

În paginile website-ului www.zoochef.md, se va naviga prin folosirea unei etichete pentru remarketing (remarketing tag) şi a codului de conversie primite de la Google AdWords unde sunt colectate cookie-uri.

Un internet cookie este un fișer de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-urile permit site-ului posibilitatea de a furniza informaţii personalizate utilizatorului.

Cookie-urile asigură utilizatorului o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile zoochef.md pentru a oferi anunţuri publicitare relevante bazate pe preferinţele utilizatorului.

Eticheta pentru remarketing Google colecteaza cookie-uri pentru a afişa anunţuri în website-urile reţelei Google Display şi în Google Search. Atunci cînd utilizatorii vizitează o pagină a website-ului care conţine un remarketing tag, cookie-ul browser-ului pe care îl folosesc este adăugat unei liste pentru remarketing. O listă pentru remarketing este un set de module cookie de utilizator, generate de una sau de mai multe etichete pentru remarketing.

Google AdWords foloseşte aceste cookie-uri pentru a afişa anunţuri în website-urile reţelei Google Display şi în Google Search utilizatorilor care au vizitat paginile site-ului www.zoochef.md.

În cazul în care vizitatorii site-ului www.zoochef.md nu sunt de acord cu utilizarea modulelor cookie de catre Google, aceştia pot dezactiva afişarea anunţurilor prin Managerul preferinţelor anunţurilor.

În cazul în care vizitatorii site-ului Zoochef nu sunt de acord cu utilizarea modulelor cookie de către partenerii noştri de publicitate, aceştia pot dezactiva afişarea anunţurilor.

8. FACTURARE ŞI ALTE DOCUMENTE ÎNSOŢITOARE ALE COLETULUI.

Vânzatorul va emite în baza informaţiilor deţinute de acesta şi a celor furnizate de cumpărător o factură pentru bunurile vândute. Totodată, bunul cumpărat va fi însoţit de documentaţia prevăzută de lege pentru produsul/bunul comandat, dupa caz: certificat/declaraţie de conformitate, certificat de garanţie, instrucţiuni de utilizare, alte acte după caz.

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII.

Zoochef.md nu răspunde pentru prejudiciile create, din cauze ce exclud culpa sa, de nefuncţionarea magazinului online precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării paginilor magazinului online (ex. defecţiuni la reţeaua de internet, defecţiunii tehnice a paginilor magazinului online etc.).

10. RISCURI SI RESPONSABILITĂŢII.

Vânzătorul este responsabil de ambalarea corespunzătoare a bunurilor. Documentaţia tehnică aferentă produselor este afişată pe site.

Riscul pieirii bunului se transferă la cumpărător în momentul predării efective a bunului.

Vânzătorul îşi asumă responsabilitatea livrării produselor comandate de cumpărător, personal sau prin intermediul unui terţ, costul livrării este plasat pe pagina web şi se efectuează conform ofertei plasate de vânzător, doar în cazul în care cumpărătorul a solicitat livrarea la adresa necesară acestuia sau oferta plasată de vânzător includea şi livrarea bunului la locul destinaţiei.

11. ACCEPTAREA BUNURILOR.

La prezentarea de către curier a coletului, cumpărătorul este obligat să semneze actele de primire-predare şi să achite contravaloarea livrării, dacă achitarea n-a avut loc anterior. Ulterior, cumpărătorul poate desigila coletul şi verifica produsul.

Cumpărătorul are dreptul să nu accepte bunurile livrate în cazul în care acestea nu sunt conforme cu detaliile tehnice specificate în comandă. În acest caz vânzătorul îşi asumă responsabilitatea aducerii produselor în conformitate cu cele comandate de cumpărător.

De asemenea consumatorul (persoana fizică) are dreptul de retur a produselor în termen de 14 zile de la achiziţionarea acestora. Pentru a face cunoştinţă cu procedura de retur, cumpărătorii sunt rugaţi să acceseze condiţiile generale de retur.

12. TRANSFERUL DE PROPRIETATE.

În cazul plăţii prin OP sau card, cumpărătorul va intra în proprietatea mărfii după confirmarea plăţii.

În cazul livrării bunurilor prin curier, cu plata ramburs (cash), cumpărătorul va intra în proprietatea mărfii şi va avea dreptul să deschidă coletul după semnarea documentului de transport şi efectuarea plăţii.

13. FORŢA MAJORĂ.

Forţa majoră (eveniment imprevizibil, incontrolabil şi inevitabil ce afectează derularea contractului), exonerează de răspundere partea care o invocă.

14. LITIGII. LEGEA APLICABILĂ.

Relaţiile contractuale dintre părţi sunt guvernate de legislaţia Republicii Moldova. Orice litigiu care nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă dintre părţi va fi trimis spre soluţionare instanţelor competente.

  • Controlul legalităţii prelucrării datelor cu caracter personal în domeniul comerţului electronic este exercitat de - Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal;
  • Controlul în domeniul protecţiei consumatorilor este exercitat de - Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei.